E-learning animovaná videa na míru

- školení první pomoci
- BOZP videa
- školení výrobních postupů/principů kvality
- školení řidičů
- kybernetická bezpečnost
- vzdělávání

Přínosy animovaných videoškolení

Video zaujme více než obrázky a texty.

Pokud obrázek vydá za 1 000 slov, představte si, za kolik vydá jedna minuta videa. Výzkumy ukazují, že si pamatujeme mnohem více to, co vidíme a slyšíme, než jen to, co někde čteme.

Vizualizace situací v praxi.

Lidé si lépe pamatují příběhy než jen strohá fakta. Znázornění určitých situací z praxe v podobě videopříběhu tak pomůže zaměstnancům, aby si lépe zapamatovali to, co se jim daným předpisem snažíte předat.

Video je mnohem zábavnější!

Když jsou informace zaměstnancům předány poutavou a srozumitelnou formou, pomůže to udržet jejich aktivní pozornost a lépe si tak informace zapamatují.

Neomezený přístup ke školení.

Proškolíte jednorázově zaměstnance, ale za pár dní zjistíte, že si informace, které jste jim předali, už nepamatují? Poskytněte jim vaše videoškolení, aby jej měli stále k dispozici a mohli se k němu v případě potřeby kdykoliv a jednoduše vrátit, např. z pohodlí domova na počítači, tabletu nebo telefonu.

Nemusíte nic organizovat, zajišťovat školící prostory ani lektory.

Díky videoškolení ušetříte z dlouhodobého hlediska peníze i čas. Nemusíte nic organizovat, zajišťovat školící prostory ani lektory. Odpadne vám řada starostí, zjednoduší a zautomatizuje se proces školení vašich zaměstnanců.

Konzistence je klíčová!

Máte nový firemní proces a musíte své týmy (a následně oni své podřízené) proškolit, jak jej používat? Při osobním školení je dosažení této úrovně konzistence nepravděpodobné. Každý trenér bude mít svou vlastní interpretaci informací, což znamená, že je nemožné zajistit, aby pracovníci vždy slyšeli stejné poselství. S videoškolením toho dosáhnete snadno.

Ukázky videoškolení zaměstnanců

Video tvořené pro mezinárodní výrobní společnost TOYODA se zaměřením na školení zaměstnanců v oblasti první pomoci.

Video tvořené pro stavební společnost SKANSKA se zaměřením na historii společnosti, její hodnoty a bezpečnost na staveništi.

Video tvořené pro banku Česká spořitelna se zaměřením na interní školení zaměstnanců v oblasti kyberbezpečnosti.

Videa tvořená pro společnost  AEC . Šedesáti minutové školení zaměstnanců v oblasti kyberbezpečnosti, ve třech jazykových mutacích. 

V minulém roce jsme vytvořili školení pro společnost BOSCH. Zadání bylo, abychom vytvořili několik krátkých 20s animovaných videí, která budou bez moderátora.
Videa musí být srozumitelná i bez zvuku, aby obsahu videa rozuměli všichni zaměstnanci bez rozdílu národnosti. Tématem scénáře byly situace, které se reálně stali a společnost jim chce do budoucna předcházet. Videa jsou ve smyčce pouštěna v prostorách jídelny, jako permanentní školení.

Proč budou v roce 2020

animovaná video školení zaměstnanců tak žádaná?

Trend video animací ve výrobních podnicích roste již mnoho let.To není jen statistika ze světa, to jsou naše zkušenosti. Výroba v České republice prochází už pár let změnami. Snad největší změnou jsou lidské zdroje. Pryč jsou doby, kdy ve výrobě pracovali pouze kvalifikovaní česky hovořící zaměstnanci s mnohdy středoškolským vzděláním.

Realita je taková, že ve větších výrobách je také velká fluktuace zaměstnanců a pracuje zde mnoho národností s rozličným vzděláním i kulturou.
Tento fakt má objektivně vliv také na kvalitu práce a odráží se ve spokojenosti vedoucích manažerů i majitelů ze zahraničí. Situace může vést až k přesunutí výroby do jiné země s vyváženějšími parametry zaměstnanců, kteří navíc pracují za nižší mzdu.

 

 

 

Obecně můžeme tedy říct, že se situace bude v dohledné době spíše zhoršovat a kvalitu práce udrží jen manažeři, kteří budou činit příslušná opatření, což jejich předchůdci nemuseli řešit. Doba si ale tento proaktivní přístup žádá, a to především ke snížení počtu nežádoucích situací na minimum (prostoje, zmetkovost, úrazy, škody na majetku). Právě s tím Vám pomůže animované video školení zaměstnanců. 

Proč animované video školení a ne hrané?
Animace je levnější než hrané video, ale levná záležitost to není. Proč? Protože pro co nejlepší efekt je důležité předat informace ve špičkové kvalitě. Největší výhodou animace je tedy flexibilita a možnost ztvárnit i nudné informace humornou a lehce zapamatovatelnou formou. Jen v animaci můžete opravdu názorně ukázat, co se může stát, pokud zaměstnanec strčí ruku do drtiče nebo pokud poruší pravidla manipulace s ohněm, lisem či vysokozdvižným vozíkem.

Názornost animace a její věrohodné ztvárnění výroby, konkrétního stroje nebo pracovního procesu a bezpečnosti práce činí z animace výrobními subjekty žádaný nástroj.

Proto je důležité školit v univerzálním jazyce (pouze obrazem a zvukovými efekty, bez moderátora), a to poutavou a lehce zapamatovatelnou formou. Animaci lze pouštět zaměstnancům pravidelně a připomínat jim jejich povinnosti, pracovní procesy ve výrobě a bezpečnostní situace.

Tato videa lze také umístit na internet, aby se zaměstnanci v případě potřeby mohli opět proškolit například i doma. Spoty je možné umístit také do závodních jídelen a jiných prostor v budově, kde budou ve smyčce zaměstnance bezděčně školit a připomínat mu jeho povinnosti.

 

 

Je na klientovi, jakou částku do animovaného videa pro školení svých zaměstnanců investuje, ale je také třeba, aby si klient uvědomil a spočítal, jakou reálnou návratnost by tato investice mohla v jeho výrobě mít.

O náklady na vytvoření animovaných video školení se váš výrobní podnik může podělit s dceřinými výrobními společnostmi. Tento proaktivní přístup bude podnikem jistě kladně hodnocen.

Pokud byste chtěli vědět, kolik taková videa stojí, jestli vám pomůžeme se scénářem, a jak dlouho trvá vytvoření těchto školících videí na míru vašim potřebám, kontaktujte nás na čísle: 702 075 709 nebo na e-mailu: info@animacka.cz.