E-learning

Textový přepis videa zde

E-learning Potřebujete pravidelně školit zaměstnance? Uvědomujete si, že školení je pro vaše zaměstnance nesmírně důležité, ale téma samotné není moc záživné a powerpointová prezentace je v dnešní době poměrně nudná - a tudíž neplní svůj účel? Řešením je vytvořit poutavou video animaci, která udrží pozornost zaměstnanců a předá jim informace jednoduchou a zapamatovatelnou formou. Oslovte nás a získejte více informací. Udělejte maximum pro zvýšení bezpečnosti práce vašich zaměstnanců.
  • školení první pomoci
  • BOZP videa
  • školení výrobních postupů/principů kvality
  • školení řidičů
  • kybernetická bezpečnost

Přínosy animovaných videoškolení

Neomezený přístup ke školení.

Proškolíte jednorázově zaměstnance, ale za pár dní zjistíte, že si informace, které jste jim předali, už nepamatují? Lidé si lépe pamatují příběhy než jen strohá fakta. Poskytněte jim videoškolení, aby jej měli stále k dispozici a mohli se k němu v případě potřeby kdykoliv a jednoduše vrátit, např. z pohodlí domova na počítači, tabletu nebo telefonu.

Nemusíte nic organizovat, školící prostory ani lektory.

Díky videoškolení ušetříte z dlouhodobého hlediska peníze i čas. Nemusíte nic organizovat, zajišťovat školící prostory ani lektory. Odpadne vám řada starostí, zjednoduší a zautomatizuje se proces školení vašich zaměstnanců. Znázornění určitých situací z praxe v podobě videopříběhu pomůže zaměstnancům, si lépe zapamatovat to, co se jim daným předpisem snažíte předat.

Konzistence je klíčová!

Máte nový firemní proces a musíte své týmy (a následně oni své podřízené) proškolit, jak jej používat? Při osobním školení je dosažení této úrovně konzistence nepravděpodobné. Každý trenér bude mít svou vlastní interpretaci informací, což znamená, že je nemožné zajistit, aby pracovníci vždy slyšeli stejné poselství. S videoškolením toho dosáhnete snadno.

Ukázky videoškolení zaměstnanců

Video tvořené pro mezinárodní výrobní společnost TOYODA
se zaměřením na školení zaměstnanců v oblasti první pomoci.

Video tvořené pro stavební společnost SKANSKA se zaměřením na historii společnosti, její hodnoty a bezpečnost na staveništi.

Video tvořené pro banku Česká spořitelna se zaměřením
na interní školení zaměstnanců v oblasti kyberbezpečnosti.

Videa tvořená pro společnost  AEC. 60min školení zaměstnanců v oblasti kyberbezpečnosti, ve třech jazykových mutacích. Vytvořeno pro komerční účely klienta. 

Proč jsou animovaná video školení zaměstnanců

tak žádaná?

Trend video animací ve výrobních podnicích roste již mnoho let. To není jen statistika ze světa, to jsou naše zkušenosti. Výroba v České republice prochází už pár let změnami. Snad největší změnou jsou lidské zdroje. Pryč jsou doby, kdy ve výrobě pracovali pouze kvalifikovaní česky hovořící zaměstnanci s mnohdy středoškolským vzděláním.
Realita je taková, že ve větších výrobách je také velká fluktuace zaměstnanců a pracuje zde mnoho národností s rozličným vzděláním i kulturou.
Tento fakt má objektivně vliv také na kvalitu práce a odráží se ve spokojenosti vedoucích manažerů i majitelů ze zahraničí. Situace může vést až k přesunutí výroby do jiné země s vyváženějšími parametry zaměstnanců, kteří navíc pracují za nižší mzdu. 
Obecně můžeme tedy říct, že se situace bude v dohledné době spíše zhoršovat a kvalitu práce udrží jen manažeři, kteří budou činit příslušná opatření, což jejich předchůdci nemuseli řešit. Doba si ale tento proaktivní přístup žádá, a to především ke snížení počtu nežádoucích situací na minimum (prostoje, zmetkovost, úrazy, škody na majetku). Právě s tím Vám pomůže animované video školení zaměstnanců. 

Proč animované video školení a ne hrané?
Animace je levnější než hrané video, ale levná záležitost to není. Proč? Protože pro co nejlepší efekt je důležité předat informace ve špičkové kvalitě. Největší výhodou animace je tedy flexibilita a možnost ztvárnit i nudné informace humornou a lehce zapamatovatelnou formou. Jen v animaci můžete opravdu názorně ukázat, co se může stát, pokud zaměstnanec strčí ruku do drtiče nebo pokud poruší pravidla manipulace s ohněm, lisem či vysokozdvižným vozíkem. Názornost animace a její věrohodné ztvárnění výroby, konkrétního stroje nebo pracovního procesu a bezpečnosti práce činí z animace výrobními subjekty žádaný nástroj.

Proto je důležité školit v univerzálním jazyce (pouze obrazem a zvukovými efekty, bez moderátora), a to poutavou a lehce zapamatovatelnou formou. Animaci lze pouštět zaměstnancům pravidelně a připomínat jim jejich povinnosti, pracovní procesy ve výrobě a bezpečnostní situace.

Tato videa lze také umístit na internet, aby se zaměstnanci v případě potřeby mohli opět proškolit například i doma. Spoty je možné umístit také do závodních jídelen a jiných prostor v budově, kde budou ve smyčce zaměstnance bezděčně školit a připomínat mu jeho povinnosti.

Je na klientovi, jakou částku do animovaného videa pro školení svých zaměstnanců investuje, ale je také třeba, aby si klient uvědomil a spočítal, jakou reálnou návratnost by tato investice mohla v jeho výrobě mít.

O náklady na vytvoření animovaných video školení se váš výrobní podnik může podělit s dceřinými výrobními společnostmi. Tento proaktivní přístup bude podnikem jistě kladně hodnocen.

Pokud byste chtěli vědět, kolik taková videa stojí, jestli vám pomůžeme se scénářem, a jak dlouho trvá vytvoření těchto školících videí na míru vašim potřebám, kontaktujte nás na čísle: 702 075 709 nebo na e-mailu: info@animacka.cz.