Případová studie

Případová studie našeho klienta, který si u nás nechal vytvořit nejen animované video,
ale pomohli jsme mu i s propagací jeho videa.

Dřevoastavby.cz

 

Dřevoastavby.cz nabízí svým klientům ověřené dodavatele dřevostaveb, pomohou předem řešit úskalí se stavbou takovéhoto domu a na jejich webu nechybí ani praktické informace a články z dané oblasti.

Animace je dokonalá, bez připomínek! S videem souhlasíme a děkujeme za spolupráci!
Pavel Korejtkomarketingový manager

Problém a požadavek klienta

V létě 2019 oslovil Animačku pan Korejtko s jasným záměrem – realizovat PPC kampaň pro český trh. Jejím cílem mělo být zvýšení celkového povědomí o projektech a realizaci dřevostaveb na klíč. Divákům mělo video zprostředkovat odpověď na otázku,  jak vybrat ověřené dodavatele dřevostavby. 

Z materiálů klienta, které byly velmi obsáhlé, jsme sestavili krátký scénář a rozhodli se pro propagaci zvolit krátký animovaný spot. Se scénářem  pomohla naše profesionální copywriterka a moderátora si klient vybral v naší velké databázi hlasů (více jak 260 rodilých mluvčích z 23 zemí).

Řešení – formát a styl animace

Pro propagaci videa na YouTube jsme vybrali reklamu formátu tzv. bumber videa. Jedná se o nepřeskočitelnou reklamu v maximální délce až 7 sekund. Reklamy se umisťují před klasické video přehrávané na Youtube. Druhově se řadí mezi TrueView In-Stream videa a lze je nastavit přes reklamní rozhraní Google Ads.

Toto řešení jsme vybrali z důvodu, že tato krátká, nepřeskočitelná videa ze své podstaty silně podporují brand. Diváka totiž v několika vteřinách máte šanci silně zaujmout svým produktem.

Bumper videa zároveň využívají platební model za tisíc zobrazení (CPM). Což je vzhledem k tomu, že tyto modely videí se používají hlavně pro podporu brandu, velmi optimální a výhodné, oproti klasickému modelu platby za proklik (CPC).

Formát kampaně

Bumper videa byly postupně nasazeny do 4 kampaní s rozdílným způsobem cílení, tak aby se kampaně zároveň rozvíjely a doplňovaly.

Jednalo se o toto zacílení:

Cílení na témata – stavby
Cílení na zájmy – milovníci ekologie, na publikum se zájmem o bydlení, nemovitosti, také na publikum řadící se svou pracovní pozicí odbornou veřejnost, nebo top manažery
Remarketingové cílení – na všechny návštěvníky stránek s odlišným časovým rozestupem
Tzv. looklike cílení – zaměřené na publikum podobné publiku, které navštívilo stránky

A jaký byl výsledek kampaně?

Od června 2019 do září 2019 bylo dosaženo přes 335 tis. celkového zobrazení bumper videa s celkovými 1 025 prokliky. Zasažená publika se podařilo i úspěšně remarketovat, což naznačuje vysoký počet prokliků.

Nicméně je třeba brát v potaz, že hlavním cílem bylo propagování povědomí o produktu a tedy zobrazit reklamu, co nejvyššímu počtu relevantního publika. Celkově se za velmi nízké náklady, tedy 15 281 Kč podařilo oslovit stovky tisíc uživatelů. Za pár dnů jsme tak ve spolupráci s klientem tak vytvořili nástroj, který se klientovi rychle zaplatil.