Televizní reklama

Umožníme vám efektivně oslovit 300 000 – 1 000 000 diváků z celé České republiky!

Zacílit můžete i na diváky jen ve vybraných regionech dle vaší potřeby.
Existují také tematicky zaměřené regionální televize, které jsou zacílené na konkrétní věkovou skupinu.

Prostřednictvím televizního vysílání tak můžete získat nové zákazníky.
Inzerovat můžete klasické reklamní spoty, ale také sponzoring, teleshopping, product placement, branding pořadů, soutěže a tak dále. Máte-li zájem o účinnou televizní kampaň za slušnou cenu, kontaktujte nás. Naši kolegové s vámi proberou možnosti a vytvoří vám nabídku na míru.

3 důvody, proč mít

regionální televizní reklamu

Investice do tohoto typu propagace není drahá nebo nedostupná a vyplatí se.
Je ideální pro firmy a živnostníky, kteří chtějí oslovit konkrétní region. Sílu sdělení umocňuje, pokud daný živnostník nebo firma operuje právě v osloveném regionu.
Můžete oslovit nové typy zákazníků.

Více informací
o TV reklamě

Regionální televizní reklama je již dostupná i pro menší firmy, její kvalita stoupá a je srovnatelná se zahraničím. Nejspíš se ptáte, zdali se vyplatí do tohoto typu reklamy investovat – a kdo se vůbec na takovou televizi kouká? Regionální televize mají ve svých regionech velmi silné pozice. Tamní obyvatelstvo je totiž zvyklé se aktivně zajímat o zprávy ze svého okolí a sledovat pořady na ně zaměřené. Slabší zásah je měřen pouze u Prahy a středních Čech.

Klasickým divákem je muž ve věku 40 až 59 let s nadprůměrným vzděláním. Regionální televizi pak sleduje především odpoledne v době od 16:00 do 19:00. Tento fakt je zajímavý především pro podnikatele z blízkého okolí, ale dnes už má význam dokonce i pro nadnárodní společnosti, které regionální televizi využívají k náboru nových zaměstnanců. Největší výhodou regionálních televizí je tedy regionální zacílení.

Tyto televize mají věrné a aktivní diváky. A ti reklamu obecně vnímají podstatně lépe než reklamu v celostátních televizích. Rozhodujícím faktorem je právě blízkost k divákovi.

Většina regionálních televizí je zaměřena na lokální zpravodajství, na trhu však existují také specializované regionální televize s tematickými zaměřeními na hudbu, sport, historii, vaření a podobně. Každý si tak může vybrat podle toho, jaký kanál nejvíce odráží požadavky potenciálních zákazníků, a jaký koresponduje s jeho produkty či službami. Tematické kanály mají velmi dobře zpracovaný profil svého diváka a reklama tak komunikuje jasně s člověkem, který se o dané téma zajímá.

Inzertní možnosti televizí jsou velmi pestré. Jak už zaznělo výše, může se jednat o klasické spoty, ale také sponzoring, teleshopping, product placement, branding pořadů, soutěže a tak dále. Co se týká cen, ty se pochopitelně různí, jsou závislé na mnoha faktorech.

Například: 24 půlminutových spotů denně stojí 1 200 korun. Za jeden odvysílaný spot klient zaplatí kolem 50 korun. Sponzoringy pořadů a teleshopping vysílaný opět 24krát denně vyjde na 2 400 korun. Na větších regionálních televizích pak vychází jeden klasický spot na 8 000 korun v prime time a vysílání mimo hlavní vysílací čas přijde na 6 000 korun.

Například dvoutýdenní kampaň tak může vyjít na 36 960 korun bez DPH. Za tuto cenu získá zájemce 15 sekund reklamního času.  Spot bude opakován 336krát a osloví přes 330 000 diváků. Pokud se pro takovou reklamu rozhodnete, obecně se doporučují minimálně dvoutýdenní kampaně. Dobře fungují celoroční balíčky za zvýhodněnou cenu.

Abychom shrnuli

naši nabídku

Lidé se všeobecně zajímají především o místní dění kolem nich, a proto je baví a zajímá také reklama na regionálních televizích.  Videospoty vám můžeme vytvořit hrané nebo animované, s běžným rozpočtem od 20 000 Kč do 150 000 Kč. Klientům se obecně doporučuje minimálně dvoutýdenní kampaň s rozpočtem okolo 40 000 Kč, která osloví až 330 000 diváků, na které lze cílit dle vašich potřeb (mladí, staří, muži, ženy atd). Reklama na regionálních televizích funguje velice dobře, ale tak jako se vším, i tady je třeba k propagaci přistupovat cíleně, dlouhodobě a využívat více prodejních kanálů, abyste dosáhli co nejlepších obchodních výsledků.

V případě, že byste měli zájem dozvědět se o tomto typu reklamy více, neváhejte nás kontaktovat.