Zvyšte zapamatovatelnost školení a snižte počet úrazů a chyb na pracovišti, díky video animacím.

Školení zaměstnanců je nesmírně důležité, ale téma samotné není moc záživné a powerpointové prezentace jsou už nuda? Řešením je video animace, která udrží pozornost zaměstnanců a předá jim informace jednoduchou a zapamatovatelnou formou. 

Video pro mezinárodní výrobní společnost TOYODA
se zaměřením na školení zaměstnanců
v oblasti první pomoci.

Video pro švýcarskou společnost TBS
se zaměřením na školení zaměstnanců, jak používat systémy ochraňující před COVID19.

Video pro banku Česká spořitelna
se zaměřením na interní školení zaměstnanců
v oblasti kyberbezpečnosti.

Video pro společnost KION GROUP
se zaměřením na bezpečnost práce
na pracovišti.

Video pro univerzitní slovenskou nemocnici Martin 
se zaměřením na školení zaměstnanců v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Video pro stavební společnost SKANSKA
se zaměřením na historii společnosti, její hodnoty
a bezpečnost na staveništi.

Video pro mezinárodní výrobní společnost BOSCH
se zaměřením na školení zaměstnanců v oblasti dodržování principů kvality.

Videa pro společnost AEC
60min školení zaměstnanců v oblasti kyberbezpečnosti,
ve třech jazykových mutacích. 

Video  pro společnost  EROBOT
Vysvětlení (nejen) zaměstnancům fungování
jejich řešení ve výrobě.

Proč využít animované video školení?

Vzhledem k těmto výhodám mnoho firem zavedlo animovaná videoškolení
jako součást své strategie vzdělávání a rozvoje zaměstnanců:

Vyšší zapamatovatelnost školení

Stovky slov hravě vysvětlí jedna minuta videa. Nezapomeňte, lidé si více pamatují to, co vidí a slyší.

Snížení rizika pracovních úrazů

Jak bylo uvedeno v předchozích dotazech, správně vytvořená bezpečnostní animovaná videa mohou pomoci snížit počet chyb a úrazů na pracovišti.

Video je mnohem zábavnější!

Když jsou informace zaměstnancům předány poutavou a srozumitelnou formou, pomůže to udržet jejich aktivní pozornost.

Neomezený přístup ke školení

Zaměstnanci mohou mít školení stále k dispozici a kdykoliv jeji shlédfnout znovu (např. z pohodlí domova, v jídelnách, na kuřárnách)

Ukázka nebezpečných situací

Znázornění určitých i nebezpečných situací z praxe v podobě video příběhu, pomůže zaměstnancům si lépe zapamatovat to, co se jim daným předpisem snažíte předat.

Efektivita času a úspora peněz

Jakmile je animované video vytvořeno, může být použito opakovaně bez dalších nákladů, na rozdíl od živých školení, která vyžadují opakované náklady a logistiku.

Konzistence je klíčová

Máte nový firemní proces a musíte své týmy (a následně oni své podřízené) proškolit, jak jej používat? Video školení bude konzistentně školit všechny stejně.

Flexibilita a škálovatelnost

Animovaná videa mohou být snadno přizpůsobena a aktualizována bez potřeby natáčení nových scén. Mohou být také sdílena s neomezeným počtem zaměstnanců kdekoli a kdykoli.

Typy video školení

Vytvoříme vám jakékoliv školení zaměstnanců na míru.

Bezpečnost a ochrana
zdraví při práci

Požární ochrana

Školení řidičů

První pomoc

Dodržování principů kvality

Školení na míru

Jak probíhá realizace videí?

Konzultace a definice cílů:

Nejprve probereme, jaká témata mají být pokryta, jaký je cílový výsledek školení a jaké specifické informace je třeba zahrnout.

Úpravy školicích materiálů

Pomůžeme vám upravit školicí materiál tak, aby byla zachována nezbytná informační hodnota a obsah byl poutavý a zapamatovatelný.

Vytvoření storyboardu

Storyboard ukazuje vizuální reprezentaci každé scény ve videu. Pomáhá koordinovat vizuální a narativní prvky před samotnou animací.

Schválení scénáře/ storyboardu

Klient má možnost posoudit a předložit připomínky k scénáři a storyboardu, aby bylo zajištěno, že video splňuje všechny požadavky.

Výběr hlasu a hudby

Pokud video obsahuje mluvený komentář nebo hudbu, vybere se vhodný hlas a hudební podklad.

Vytvoření animace

Na základě schváleného storyboardu a scénáře začne tým s animací.

Připomínky k videu

Zaslání videa klientovi k připomínkám. Probíhají úpravy, dokud nejste spokojeni.

Dodání videa

Po schválení se vytvoří finální verze videa ve vyžadovaných formátech.

Jaká je cena animovaného videoškolení?

Ceny školení jsou individuální. Odvíjí se dle délky videa, náročnosti animace,
použitého voice-overu (český/zahraniční) a dle rozsahu očekávané spolupráce.

Každé video tvoříme na míru dle potřeb našeho zákazníka. Oslovte nás a získejte více informací.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Kontaktujte nás na tel. +420 702 075 709, na emailu: info@animacka.cz
nebo na online chatu na našem webu www.animacka.cz